• +66 (0) 76 670 195
  • +6663-650-2456
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image

คุณสมบัติ

SC/Tetra  โปรแกรมจำลองพลศาสตร์การไหลและความร้อน CFD ด้วยเมช hybrid เพื่อแสดงรูปร่างของดมเดลได้อย่างละเอียดเพื่อความแม่นยำในการจำลอง  ด้วยลักษณะเฉพาะของตัวประกอบ เช่น ระบบสร้างเมชแบบซับซ้อน, การประมวลผลด้วยความเร็วสุง, การใช้หน่วยความจำต่ำ (RAM), และที่สำคัญคือคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายตลอดใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถคำนวณการจำลองได้อย่างรวดเร็ว
Image

Download : คู่มือโปรแกรม

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ [PDF] เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การวิเคราะห์การไหลและความร้อน

ที่พัฒนาและจัดหาโดย Software Cradle

Image
(PDF: 3.20 Mb)

ฟังก์ชั่นโปรแกรม

การแก้ไขข้อมูล CAD

Image
เมื่อข้อมูล CAD ที่ใช้สำหรับการจำลองมีปัญหาข้อมูลสามารถแก้ไขได้ด้วย Preprocessor เงื่อนไขขอบเขตสามารถตั้งค่าได้ตามชื่อชิ้นส่วน และชุดข้อมูลสีในข้อมูล CAD เมื่อบางพื้นที่หายไปในโมเดลสามารถเพิ่มรูปร่างเช่นทรงลูกบาศก์และทรงกระบอกได้

Mesh-adaptation analysis (การปรับตัวเมชด้วยระบบ AI)

Image
ด้วยฟังก์ชั่นนี้เมชจะได้รับการลดขนาดโดยอัตโนมัติ เมื่อการไหลหรือแรงดันมีการเปลี่ยนแปลงสูงในพื้นที่นั้น โดยระบบ AI จะทำการจำลองขึ้นหลายๆครั้งโดยนำผลลัพท์ที่ได้มาพัฒนาเมชให้ละเอียดขึ้นตามระดับการคำนวณ ผู้ใช้งานเพียงระบุรอบการคำนวณ และเป้าหมายจำนวนเมชให้แก่ตัว AI  ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์การไหลในท่อที่มีรูปร่างที่ซับซ้อน

Discontinuous mesh (เมชที่ไม่ต่อเนื่อง)

Image
การคำนวณของวัตุที่เคลื่อนไหวนั้นสามารถคำนวณได้ ยกตัวอย่างเช่น การหมุนของใบพัด หรือการเคลื่อนที่ของรถยนต์ที่สวนทางกันเป็นต้น สำหรับ Solver รุ่น HPC (High Performance Computing) ประสิทธิภาพการใช้หน่วยความจำได้รับการปรับปรุง โดยมีผลกระทบอย่างมาก จากการคำนวณแบบ มัลติคอร์ CPU ซึ่งเหมาะกับการจำลองข้อมูลขนาดพื้นที่ใหญ่

รองรับการทับซ้อนของเมช

Image
โดยทั่วไปแล้วการเคลื่อนไหวที่ทับซ้อนกันนั้นจะถูกจำกัดเช่น การยืดหรือการหมุนของโมเดล แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันโปรแกรมสามารถรองรับการทับซ้อนของเมชได้โดยเฉพาะเมชที่มีการเคลื่อนไหว  ฟังค์ชั่นนี้สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์การเปิดและปิดของวาล์วของพอร์ตเครื่องยนต์ หรือปั๊มเกียร์ที่มีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน

การเคลื่อนตัวของผิวหน้าของของเหลว

Image
สามารถคำนวณรูปร่างของส่วนต่อประสานของวัตถุสถานะก๊าซกับของเหลว  โดยใช้วิธี VOF method (และวิธีใหม่: FIRM) โดยเป้นวิธีที่เร็วและแม่นยำ, พร้อมทั้งยังรองรับการเคลื่อนไหวของวัตถุแบบธรรมดา และเมชที่ทับซ้อน รวมไปถึงอนุภาควัตถุอีกด้วย เนื่องจากปรากฏการณ์ที่มีส่วนต่อประสานเฟสมีแบบเสถียร สามารถวิเคราะห์ได้ในการคำนวณแบบคงที่ ทำให้ได้ผลลัพธ์ในเวลาที่สั้นลงกว่าแต่ก่อน

* รองรับเฉพาะโปรแกรม scFLOW 

6-DOF (การเคลื่อนไหวแบบอิสระ)

Image
ฟังค์ชั่นรับรองการเคลื่อนไหว และยืดหยุ่น ของตัววัตถุจากการกระทำของการไหล  การเคลือนไหวรวมไปถึง 3D การเคลือนที่ + 3D การหมุน ยกตัวอย่างเช่น การหมุนของใบพัดลม

การเกิดโพรงอากาศในของเหลว (Cavitation)

Image
ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้สามารถจำลองปรากฏการณ์การกลายเป็นไอที่เรียกว่า cavitation ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ความดันของของเหลวต่ำกว่าในบริเวณโดยรอบเช่นใบพัดหมุนด้วยความเร็วสูงใต้น้ำ การเกิดโพรงอากาศสามารถทำนายได้โดยใช้แบบจำลองการเกิดโพรงอากาศตามค่าความดัน ซอฟต์แวร์นี้ยังรองรับปัญหาที่เกิดจากการเกิดโพรงอากาศเช่นการกัดเซาะ

การเปลี่ยนแปลงของของแข็งจากการะกระทบของของไหล FSI

Image
ฟังค์ชั่นนี้สามารถรองรับการคำนวณแบบ FSI (fluid-structure interaction) ด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของการไหล ซึ่งสามารถรับรองการเปลี่ยนรูปของวัตถุของแข้งด้วยเช่นกัน

ของไหลที่บีบอัดตัวได้ (Compressible fluid)

Image
สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์เช่นการไหลของเสียง Supersonic และการขยายหรือหดตัวของปริมาตรได้ 
สำหรับของไหลที่สามารถบับตัว โปรแกรมการคำนวณจะยึดหลักทั้งความดันและความหนาแน่นเป็นหลัก โดยหลักความดันนั้นจะอาศัย Mach number เพื่อรักษาความเสถียรของการจำลอง ผู้ใช้งานสามารถเลือก แบบการคำนวณได้ตามเป้าหมายการวิเคราะห์และปรากฏการณ์

การวิเคราะห์เสียงจากอากาศพลศาสตร์

Image
เสียงที่เกิดจากความผันผวนของความดันของของเหลวเช่นเสียงลมและเสียงที่เกิดจากการสั่นพ้องสามารถคำนวณได้ การคำนวณทำงานได้อย่างแม่นยำด้วยโมเดล LES และโมเดล weak compressible flow
ความถี่ของสัญญาณรบกวนอากาศพลศาสตร์ยังสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้วิธีการแปลงฟูริเยร์ (FFT) อย่างรวดเร็วจากผลลัพท์การวิเคราะห์ CFD

การไหลแบบหลากสถานะ

Image
ฟังก์ชั่นนี้สามารถจำลองการไหลที่มีฟอง หยดหรืออนุภาคจำนวนมาก(dispersed phase) ซึ่งยากต่อการวิเคราะห์โดยใช้ Free Surface ฟังก์ชั่นนี้รองรับโมเดลของของเหลวหลายชนิด ซึ่งสามารถคำนวณการกระจายส่วนของปริมาตร และการกระจายความเร็ว ของแต่ละเฟส โดยการแก้สมการภายใต้สมมติฐานที่ว่าขั้นตอนการกระจายตัวเป็นของเหลว (เฟสต่อเนื่อง) ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์ในการวิเคราะห์เอฟเฟกต์ฟองเจ็ทและถังเติมอากาศ

Particle tracking (การติดตามอนุภาควัตถุ)

Image
สามารถจำลองพฤติกรรมของอนุภาค โดยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ (เส้นผ่าศูนย์กลางความหนาแน่น และความเร็วการตกตะกอน) และการกระทำ / ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคและของเหลว ซึ่งรวมถึงการตกตะกอนเนื่องจากแรงโน้มถ่วง แรงเฉื่อยสำหรับอนุภาคมวล และการเคลื่อนไหวเนื่องจากแรงไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตที่ยึดติดกับพื้นผิวผนัง การระเหยและความร้อนแฝงพฤติกรรมเป็นฟองในของเหลวสำหรับอนุภาคที่มีประจุ

ความชื้น / การควบแน่น

Image
สามารถวิเคราะห์ความชื้นในอากาศ การควบแน่นและการระเหยของน้ำค้างบนพื้นผิวผนัง ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สามารถนำมาพิจารณาได้ รวมถึงปริมาณการควบแน่นแ ละการระเหยของน้ำค้างต่อเวลา นอกจากนี้แล้วยังรองรับการวิเคราะห์การถ่ายโอนความชื้นภายในของแข็ง และสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อวิเคราะห์วัตถุที่ดูดซึมได้และการควบแน่นน้ำภายในด้วยเช่นกัน

โมเดลการไหลแบบฟิลม์

Image
โมเดลการไหลแบบฟิล์มนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาจาก ฟังค์ชั่นการติดตามอนุภาควัตถุ การใช้ฟังค์ชั่นนี้ผู้ใช้งานสามารถจำลองการเปลี่ยนแปลงของละอองของเหลวไปสู่สถานะของเหลวได้ หลังจารกระทบเข้ากับพื้นที่พื้นที่นึงฟิล์มของเหลวบนผนังที่ไหลด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงและการไหลของก๊าซในเฟสขึ้นอยู่กับมุมของผนังและสะสมในตำแหน่งที่แน่นอน ผลการวิเคราะห์จะถูกส่งออกเป็นความหนาของฟิล์มของเหลว

โมเดลการปรับอุณหภูมิกาย (JOS)

Image
รวมฟังค์ชั่นการทำงานแบบโมเดลการปรับอุณหภูมิกาย (JOS) และการวิเคราะห์การไหลขอด้วยกันแล้ว ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ อุณหภูมิผัวหนังของร่างกายมนุษย์ภายใต้สิ่งแวดล้อมได้ รวมถึงการวิเคราะห์อุณหภูมิและความชื้นที่เปลี่ยนแปลง ในพื้นที่รอบตัวของมนุษย์ได้ โดยผู้ใชงานสามารถระบุอายุ, ชนิดเสื้อผ้า, และลักษณะกายภาพได้เช่น การถ่ายเทความร้อนของเลือดที่ไหลในร่างกายได้

LES

Image
LES หนึ่งในโมเดลการคำนวณการไหลแบบผันผวน ซึ่งโมเดลนี้คำนวณขนาดของ eddies เล็กกว่าขนาดของเมช ถึงแม้การคำนวณด้วยโมเดลนี้ต้องการการประมวลผลที่สูง แต่ LES เป็นโมเดลที่มีความแม่นยำตรงกับปรากฏการณ์จริงมาก LES มักใช้ในการวิเคราะห์เสียงรบกวน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมาก ในการจำลองที่อ้างอิงถึงเวลา ผุ้ใช้งานสามารถเลือกโมเดลไฮบริดที่ผสมผสานกับโมเดล RANSเผื่อการคำนวณที่รวดเร็วกว่า

การแผ่รังสีความร้อน

Image
สามารถคำนวณการถ่ายเทความร้อนจากการแผ่รังสีโดยคำนึงถึงการกระจายการสะท้อนการส่งผ่านการหักเหและการดูดซับ สามารถใช้วิธี VF (มุมมองปัจจัย) และวิธี FLUX ได้ ฟังก์ชั่นหลอดไฟสามารถจำลองความร้อนจากการแผ่รังสีโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดรูปร่างของหลอดไฟได้ นอกจากเส้นใยแล้วลำแสงเลเซอร์และการแผ่รังสีที่บกพร่องซึ่งระบุโดยค่าครึ่งมุมสามารถใช้เป็นแบบจำลองแหล่งความร้อนได้

การคำนวณแบบโฟกัสพื้นที่ (Mapping)

Image
เมื่อเป้าหมายในการจำลองอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากบริเวณรอบ ๆ ที่กว้าง สามารถใช้ผลลัพท์การวิเคราะห์ของพื้นที่โดยรอบ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่เป้าหมายเป็นการตั้งค่าแบบขอบเขตเพื่อลดภาระการคำนวณ ในการวิเคราะห์เฉพาะด้านในของกล่องหุ้มสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับผลกระทบสูงจากภายนอกอุปกรณ์นั้นสามารถใช้ผลการวิเคราะห์ภายนอกเป็นเงื่อนไขขอบเขตได้

โมเดลใบพัด / กังหัน

Image
ด้วยโมเดลนี้การไหลดโดยรอบของใบพัดสามารถถูกจำลองได้ โดยการป้อนคุณสมบัติพิเศษโดยไม่คำนึงถึงรูปร่างที่แท้จริงของพัดลมห รือใบพัด ผู้ใช้สามารถใช้แบบจำลองค่าสัมประสิทธิ์การหมุนที่เป็นรูปแบบใบพัดแบบง่าย ซึ่งมีประโยชน์ในการวิเคราะห์กังหันลมตามแนวแกนและกังหันน้ำ

วิเคราะห์ด้วย GT-SUITE

Image
มีการวิเคราะห์ที่รองรับการทำงานกับ GT-SUITE เพื่อคำนวณระบบการคำนวณระบบท่อไอเสีย และส่วนของเล็ก ๆ ของแต่ละส่วนจะถูกสอดแทรกกับโปรแกรม scFLOW หรือ SC/Tetra สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณของทั้งระบบ

โมเดลการวิเคราะใบพัดแบบอัจฉริยะ (SmartBlades)

Image
ผุ้ใช้งานสามารถสร้างใบพัด (CAD data) ได้ง่ายจากฟังค์ชั่นนี้ รุปลักษณะของใบพัดสามารถตั้งค่าได้ ตามข้อมูลดังนี้ จำนวนหน้าใบพัด เส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัด องศา เป็นต้น

ฟังค์ชั่นสำหรับเทอร์โบแมคชีนนารี่

Image
สามารถจำลองเป็นระยะของใบพัดหรือใบพัดกังหัน ผลการวิเคราะห์ของแบบจำลองเดียวสามารถตรวจสอบได้ในระนาบเที่ยง สามารถวิเคราะห์สองภูมิภาคที่มีระดับความแตกต่างกันได้ การคำนวณการโหลดจะลดลงโดยใช้ฟังก์ชั่นนี้

การไหลของตลับลูกปืน

Image
ฟังก์ชั่นสร้างรูปแบบร่องของแบริ่งของไหล (แบริ่งแรงดันแบบไดนามิก) และสร้างตาข่าย คุณสามารถเลือกรูปร่างของร่องเช่นวารสารและแรงขับและวัสดุเช่นวัสดุมีรูพรุน จากผลการคำนวณคุณสามารถรับพารามิเตอร์สำหรับการออกแบบตลับลูกปืนของไหลเช่นแรงตามแนวแกนและค่าสัมประสิทธิ์การลาก

For Inquiry

+66 (0) 76-670-195
+66 (0) 63-650-2456
Head Office: 16 Senarat rd. Takuap sub-dist., Takuapa dist., Phang-Nga Thailand 82110
__________
Bangkok Office: 1178 Phahonyothin rd, Khwaeng Chom Phon, Khet Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

info@cradle.co.th
sales@cradle.co.th
support@cradle.co.th

Monday-Friday:  8:30  - 17:30 
Saturday-Sunday: Closed

Cradle Consulting Thailand
Committed to provide cutting edge solutions and dedicated care to support our customers’ innovations

Subscribe Now

Contact Us

Head Office: 16 Senarat rd. Takuapa sub-dist., Takuapa dist., Phang-Nga Thailand 82110
Phone:  +66 (0) 76 - 670 - 195
__________
Bangkok Office: 1178 Phahonyothin rd, Khwaeng Chom Phon, Khet Chatuchak, Bangkok Thailand 10900
Phone: +66 (0) 63 - 650 - 2456
Email: info@cradle.co.th