พิมพ์

scSTREAM Training 2020 - Architecture and Building Application

Objective

The main objectives of this course are to familiarize attendees with the basic operation of scSTREAM and to equip them to handle typical thermal/CFD problems encountered during the building and architectural design processes. This course will focus on functions useful for indoor HVAC simulations and external flow/aerodynamics around buildings. The attendees will acquire basic knowledge about:

  • Basic Operation of scSTREAM
  • Checking the validity of the simulation
  • Advanced functions of scSTREAM
  • Finding information and/or acquiring necessary help
Image

Topics

1. Introduction to CFD
2. Basic Operation of scSTREAM
3. Architectural Parts
4. Radiation and Solar Radiation
5. Diffusion
6. Ventilation Efficiency 
7. Humidity (Dew condensation and Evaporation)
8. Importing CAD Data
9. Power-law Velocity 
10. Forest Canopy Model
11. Multiblock
12. Mapping

Time & Date

Length: 3 Days
Date: 3 - 5 Feb 2020
Time: 09:00-12:00 & 13:30-16:30

Pricing

9,000 Baht per person
includes: Lunch and Training Materials

Workshop Broschure

[PDF | 2.17MB]

Download

Map

Location

Faculty of Architecture, Kasetsart University
50 Ngamwongwan Road, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
,