• +66 (0) 76 670 195
 • +6663-650-2456
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เกี่ยวกับ

Cradle Consulting Thailand - CCT

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เครเดิล คอนเซ้าท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (Cradle Consulting (Thailand) Co., Ltd. (CCT)) เป็นผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางวิศวกรรม และเผยแพร่เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมในประเทศไทยและพื้นที่ ASEAN

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ด้วยวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และมอบนวัตกรรมที่แตกต่าง และเหมาะสมในด้านงานการจำลองพลศาสตร์การไหล (Computational Fluid Dynamic, CFD) แก่อุตสาหกรรมวิศวกรรมของประเทศไทย รวมถึงยานยนต์, การบิน, ทะเล, เครื่องจักร, พลังงาน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, น้ำมัน, ก๊าซ และเวชภัณฑ์ชีวภาพ

ประวัติความเป็นมา

สิงหาคม 2016

การก่อตั้ง

บริษัท เครเดิล คอนเซ้าท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (Cradle Consulting (Thailand) Company Limited is established. ("CCT")) ถูกก่อตั้งขึ้นโดย นายพันธ์พิพัฒน์ ห้องดุลย์ อดีตวิศวกรฝ่ายขาย บริษัท เครเดิล นอร์ทอเมริกา จำกัด (ปัจจุบันคือศูนย์กลางธุรกิจ CFD ในเครือบริษัท MSC Software จำกัด) เมืองเดย์ตั้น รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สิงหาคม 2016

กันยายน 2016

Partnership

CCT ประกาศเป็น Partnership กับบริษัท Software Cradle Co., Ltd., ผู้ให้บริการนวัตกรรมซอฟต์แวร์การจำลองพลศาสตร์การไหล (CFD) ของประเทศญี่ปุ่น  การร่วมมือดังกล่าวแต่งตั้งให้ CCT เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทยและเวียดนาม ตั้งแต่นั้นมา CCT ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ Cradle ซอฟต์แวร์และการสนับสนุนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาค

มกราคม 2017

การก่อตั้งศูนย์ปฎิบัติการทางเทคนิค

CCT ก่อตั้งทีมงานด้านเทคนิคที่ให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมในโครงการฟิสิกส์หลากหลายแขนง ในประเทศไทยและเวียดนาม. ในเวลาเดียวกัน CCT จับมือกับ บริษัท Contravolts Infotech Private Limited ในประเทศอินเดีย และบริษัท Cradle North America Inc. (ปัจจุบันคือศูนย์กลางธุรกิจ CFD ในเครือบริษัท MSC Software จำกัด) เมืองเดย์ตั้น รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา, บริษัท ในเครือของ Software Cradle Co. , Ltd.

มกราคม 2017

มกราคม 2017

Academic Collaboration

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University (Main Campus)) ได้ริเริ่มใช้งาน โปรแกรม SC/Tetra, หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของค่าย Software Cradle ในศูนย์วิจัย และในคณะวิศวกรรมศาสตร์การกล โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก CCT

มกราคม 2018

Partnership

ในปี 2560 CCT ได้เข้าเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ในเครือ MSC Software (สำนักงานใหญ่ใน เมืองนิวพอร์ท บีช รัฐคาลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา) ผู้ผลิตและพัฒนาโปรแกรมจำลองทางด้านฟิสิกซ์หลากหลายแขนงชั้นนำอันดับโลก จากนั้นเป็นต้นมา CCT เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านวิศวกรรม และมุ่งมั่นที่จะให้บริการเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัยในอุตสาหกรรมต่างๆ ไปพร้อมกับการสนับสนุนนวัตกรรมของผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน

มกราคม 2018

มิถุนายน 2018

Academic Collaboration

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University (Main Campus)) ได้นำ โปรแกรม scSTREAM หนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของค่าย บริษัท Software Cradle ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานวัตกรรมอาคาร (Master Building Innovation & Innovation (Mbit)) โดยมี ผศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ เป็นผู้ฝึกสอน

มกราคม 2019

Academic Collaboration

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (Chulalongkorn Univeristy (Main Campus)) โปรแกรม scSTREAM หนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของค่าย บริษัท Software Cradle ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ในระดับปริญญาโทขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยมี ผศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร เป็นผู้ควบคุมการสอน

มกราคม 2019

การประกอบธุรกิจหลัก

จำหน่าย โปรแกรม Computational Fluid Dynamics (CFD) & Computer-Aided Engineering (CAE)

สินค้าหลัก

 • Software Cradle 
  • SC/Tetra
  • scSTREAM
  • scFLOW
  • HeatDesigner
  • PICLS

 • MSC One 
 • ESS Software
  • Alsim
  • Merge
 • EDSL-Tas engineering
ให้บริการ สนับสนุนด้านเทคนิค, การเรียนการสอน, สัมมนา และเพื่มความเชี่ยวชาญแก่ผู้ใช้
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมรวมถึง ...

ตำแหน่งที่ตั้ง

 • สำนักงานใหญ่ 
  • 16 ถนนเสนาราษฏร์ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประเทศไทย 82110
 • สาขากรุงเทพมหานคร
  • 1178 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10900